Hizmet Şartları

Hizmet Şartları

1. Hizmet Şartları

Web sitesi https://tortohouse.com/ web adresindeki (Torto House) web sitesine erişerek, bu hizmet şartları, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

2. Kullanım Lisansı

Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı görüntüleme için web sitesinde bulunan her türlü yazılı ve/veya görsel bilginin (işbu metinde “materyal” olarak anılacaktır) bir kopyası geçici olarak görüntülemek için izin verilir. Bu izin yalnızca tarafından bildirilen şartlarda sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı görüntüleme izni verildiği anlamına gelip, bunun dışında kalan diğer amaçlar için kullanıma sunulduğu sonucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız.

Materyalleri değiştirmek veya kopyalamak, materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. Torto House internet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak, materyallerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri “aynalamak”.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır. Veya tarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

3. Feragatname

Torto House internet sitesinde yer alan materyaller bu web sitesinde belirtilen şekilde olduğu gibi sağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi hiçbir garanti vermez. İşbu sözleşmeyle örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder.

Ayrıca, Torto House, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

4. Sınırlamalar

Torto House veya tedarikçileri; hiçbir koşulda internet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri zararı ve/veya iş kesintisinden veya yetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi sorumlu tutulamaz.

5. Materyallerin Doğruluğu

Torto House web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. Torto House, web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

Torto House, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

7. Değişiklikler

Torto House, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

8. Geçerli Yasa

Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir. Bu koşullar 28.11. 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.